CT WEN FAMILY
《少年股神》  返回
网络剧《少年股神》改编自80后“怪才作家”紫金陈的同名小说。该小说首创武侠风格商战小说,缔造“股市江湖”传奇,上千家金融网站推荐。
播放预告片
网络剧《少年股神》改编自80后“怪才作家”紫金陈的同名小说。该小说首创武侠风格商战小说,缔造“股市江湖”传奇,上千家金融网站推荐。